Çözüm teknikleri

Brainfit

Bilişsel temelli nörobilimsel bir eğitim programıdır. Öğrenme yeteneklerini geliştirerek performansı artırırken davranışları şekillendirerek yaşamları dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

View details

Attentioner

7-18 yaş arası çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir şekilde iyileştirmeyi hedefleyen 15 oturumdan oluşan yapılandırılmış bir dikkat programıdır.

View details

EMDR

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme’dir. Her yaş grubundan bireyin farklı psikolojik rahatsızlıklarının çözümü konusunda güçlü bir terapi yaklaşımı olarak kullanılmaktadır.

View details