• Mantık Muhakeme Yeteneği
 • Konsantrasyon
 • Odaklanma
 • Hafıza (kısa süreli – uzun süreli)
 • Dikkat Dağınıklığı
 • Uzaysal Mekan
 • Görsel Algı
 • 3 Boyutlu Düşünme
 • İşitsel Algı
 • Davranış Bozuklukları
 • Öfke Kontrolü
 • Sınav Kaygısı
 • Kaygı Bozuklukları – Anksiyete
 • Sabır
 • Dürtüsellik
 • Okuma – Yazma Güçlüğü
 • Disleksi – Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Sayısal İşlem Becerileri
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Ergenlikle Başetme Yolları
 • Zaman Yönetimi
 • Akademik Başarıyı Destekleme
 • Fobi
 • Yeni Nesil Sorularla Başetme Yolları
 • Akran Zorbalığı
 • Hızlı ve Anlayarak Okuyabilme
 • Sosyal İletişim Problemleri
 • Travmatik Beyin Yaralanması
 • İnme
 • MS
 • Demans
 • İşitsel Halüsinasyonlar
 • Depresyon
 • Bağımlılık
 • Unutkanlık
 • Erteleme
 • Otizm
 • Sorumluluk
 • Özgüven
 • Ekran bağımlılığı