Dil ve Konuşma Bozuklukları

cor034
21.yy itibariyle dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili özel olarak eğitim veren merkezlerin destekleri artmıştır ve bu sayede ebeveynler daha çok bilgi sahibi olmaya başladı.
Öğrenme güçlüğü ile ilgili kesin semptomlar bulunsa da özel bir tanı kriteri bulunmaz. Bu sebeple dil ve konuşma bozukluğu ile ilgili açıklamalar da bu problemin ne olduğu değil ne olmadığı üzerinedir.

En sık kullanılan yöntem IQ testleridir. Özel bozulmalar performans testlerinden yararlanılarak ortaya çıkarılır. Akademik alanda oluşturulan norm ile yapılan karşılaştırma sonucunda düşük IQ skoru ya da belirlenir. Uygun müdahalelere olumsuz şekilde yanıt veren danışan dil ve öğrenme güçlüğü tanısı alır.

Dil Bozuklukları
Normal dil gelişimine kıyasla ortaya çıkan bir bozulma mevcuttur. Okuma, yazma ve aritmetik alanlarında meydana gelir. Beyin hasarı ya da beyin fonksiyonlarındaki bozukluklar nedeniyle ortaya Afazi yani söz yitimi çıkar. Afaziden sonra gelişimsel disafazi meydana gelir ardından dil bozukluğu ortaya çıkar. Dil bozukluğu dil becerilerinin çeşitli kısımlarında meydana gelebilmektedir.

Temel sesleri çıkarma problemi (Fonoloji), kelime diziminde problemler (morfoloji), sözdizimi kurallarında yetersizlik (sintaks), cümle dizimi ve dil organizasyonunda eksiklikler (gramer), yan kelimelerin anlamlarını öğrenememe (semantik) ve dilin içerik içindeki halini anlamlandırmada yaşanan problemler (pragmatiks) olabilmektedir.

Normal dil gelişimi sürecinde bebekler ilk yıllarında ana dillerindeki sesleri çıkarmayı ve basit birkaç kelime öğrenirler. Ortalama 3 yaşta cümleler kurmaya başlarlar ve dili anlamlandırma yetenekleri de aynı oranda gelişmeye devam eder. Ortalama 7 yaşındayken dili daha karmaşık şekilde kullanabilmeye ve dilin kurallarını kavramaya başlarlar.

Dil bozuklukları iletişim bozuklukları kategorisine dahil edilir.
Konuşma Bozukluğu(SSD) Erken gelişimde başlamalıdır. Çocuğun gelişimine uygun sesleri çıkaramaması olarak adlandırılabilir.

Fiziksel, nörolojik ya da işitsel hiçbir problemi olmamalıdır. Örneğin; normalde 4 yaşında bir çocuğun konuşması akıcı ve anlaşılır olur. Ancak konuşma bozukluğu varsa bu çocuğun söyledikleri anlaşılamaz. Gelişimine uygun şekilde devam eden basit sesleri çıkarmada bile sorun yaşar.

Organik hiçbir problem yoksa çocuk dil bozukluğu tanısı almaktadır. Anlama, kullanma ve fonksiyon kazandırma sorunları yaşanmaktadır. Dili anlamlandırmada ve inşa etmede de problemler olmalı ve bu problemler ile çocuğun dil gelişimi normalin altında seyretmelidir.

Büşra Ustuna
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment