Hakkımızda

HGT Akademi

Kurumumuz 2020 yılının Temmuz ayında faaliyetlerine başlamış; modern ve etkili teknikler kullanarak danışanların analizlerini yapmayı, problemleri net bir şekilde ortaya koymayı hedefleyerek bu sorunlara çözüm üretmeyi, planlı ve sistemli bir şekilde sonuca ulaşmayı başarının sırrı olarak benimsemiş özel bir merkezdir.

Yılların deneyimini özel bir merkeze dönüştürmek isteyen kurucumuz 20 yıllık tecrübesinin bir meyvesi olarak HGT Akademiyi kurma kararı almıştır.

Yılların vermiş olduğu deneyim ve birikim, HGT Akademinin yeni fakat güçlü bir kurum olarak doğmasını sağlamıştır. Yıllar süren çalışmalarında dikkat, aile danışmanlığı, öğrenci koçluğu, akıl oyunları, psikoloji, objektif testler,hızlı okuma ve hafıza teknikleri, forbrain, drama, life kinetik, neurofeadback uygulayıcılığı, GETAP uygulayıcılığı, equatıon, konularında uzmanlaşmış olan kurucumuzun psikolog kimliği de kendisine çalışma alanlarında özel bir güç katmıştır.

Çalışan ekibin özel olarak seçilmesi, alanlarında uzman olmaları ve kurum içi eğitimlerden geçirilmiş olmaları kurumun dinamikliğine, enerjisine ve daha pratik sonuçlar üretmesine katkıda bulunmaktadır.

Özellikle 4 – 18 yaş arası analiz ve çözüm merkezi olarak kendisinin uzmanlık alanını belirlemiş olan merkezimizin en önemli hedefi akademik altyapı sıkıntılarının ortadan kaldırılması çalışmalarıdır. Çağımızın en önemli akademik altyapı problemlerinin teknoloji, dikkat, odaklanamama, isteksizlik, ders korkuları, iletişim problemleri, sosyalleşememek, aile içi problemler vs. olan bir zamanda yaşamaktayız. Bu problemlerin çözülememesi, insanın eğitim hayatının başlamadan bitmesi veya başlayamamasını doğurmaktadır. Bu problemlerin giderilmesi kısacası akademik başarının altyapısının sağlamlaştırılması, bir insanın hayat yolculuğundaki akademik eğitim sürecinin en kritik virajı olarak değerlendirilmelidir. Virajdan yoldan çıkılmadan devam edilmesi bu problemlerin çözülmesine, bu problemlerle ilgilenilip gözardı edilmemesine ve çözüm aşamasında etkili modern ve doğru çözümler kullanılmasına bağlıdır.

Kurumumuz yukarıda anlatılan çalışmaları yapma adına özel cihaz, bilgi ve tecrübe ile donatılarak tüm Eskişehirlilerin hizmetine sunulmuştur.
Kurumumuzun tüm Eskişehirlilere faydalı olmasını diler tüm çalışanlarımız, heyecanımız ve dinamikliğimizle sizleri de merkezimize bekleriz.

Sertifikalarımız

Alanında uzman kadromuza güç veren çözüm ortaklarımız...

GETAP

GETAP

Bilişsel becerileri değerlendirme ve geliştirme.

DMP

DMP

Kişinin görsel işlem beceri kapasitesini artırıp, kısa süreli bellek kapasitesi üzerinde yoğunlaşarak pattern tanıma becerisini güçlendirir.

NEUROSOUND

NEUROSOUND

Nöral sistemi uyaran ve bir çok bilişsel, psikolojik ve davranışsal problemin çözümüne etki eden ses modülasyon sistemi.

PREP

PREP

Okuma ve yazma da problem yaşayan ilkokul çağındaki çocuklar için tedavi edici bir okumayı anlama programıdır.

PREP & COGENT

PREP & COGENT

Eşzamanlı ve ardıl işlem özellikleri üzerine kurulmuş bir okumayı geliştirme programı.

MATH ATTENTIONER

MATH ATTENTIONER

Çocuğun matematiksel konsept temellerini güçlendirmeyi amaçlar.

LİFE KİNETİK

LİFE KİNETİK

Beyin dikkat ve koordinasyon eğitimi.

ReHaCom

ReHaCom

Zihinsel eğitim anlamında psikoterapinin bir parçası olarak tedavi amacıyla kullanılır.

FORBRAIN

FORBRAIN

Bilişsel becerileri belirlemek ve geliştirmek vizyonuyla kurulan araştırmacı ve uygulayıcı bir öğrenme merkezi.

Brainfit

Brainfit

Bilişsel temelli nörobilimsel bir eğitim programıdır.