HGT Çocuk-Ergen-Yetişkin Gelişim Merkezi

Danışanların yaşam serüvenlerinde  daha verimli  bir hayata sahip olabilmeleri için,  çağımızın getirdiği sosyolojik, psikolojik, geleneksel  sorunları, kişisel problemleri  analiz ederek ortaya çıkarmak , en etkili ve modern yöntemlerle  çözüm çalışmalarının yapılmasını sağlamak misyonuyla çalışmalarını yapan özel bir gelişim merkezidir.

Danışanlarımızın gerek akademik serüvenlerinin gerek gelecek hayatlarındaki başarılarının ve yaşamlarında hep taşıyacakları geçmişten biriktirdikleri sorunlarının ve bu sorunların getirdiği yaşam kalitesindeki zafiyetlerinin giderilmesi için öncelikle detaylı bir analiz yapılıp bu geçmişin ortaya çıkarılması daha sonra ise bu problemlerin teker teker çözülmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir. Hayatın kalitesini arttıracak olan bu işlemler, geleceğimizi değiştirmemize vesile olacak başarılı ve güçlü bir hayatın kapılarını aralayacaktır.

Merkezimiz her bireyin benzersiz olduğunu düşünerek tamamen kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimsemektedir. Her bireye maksimum uyum sağlamak için programlarımız kişiselleştirilmekte, hangi teknik, program, uygulama ve testlerin kullanılacağı belirlenmektedir.

Çözüm için uluslararası arenada geçerliliği kanıtlanmış ve bilimsel olarak onaylanmış özel cihaz, uygulama ve testler kullanılmaktadır.

Uygulamalarımız profesyonel bir geri bildirim sistemi ile çalışmaktadır. Danışanlarımızın gelişimleri düzenli aralıklarla izlenmektedir. Her seansta alınan geribildirime göre bir sonraki seans yeniden dizayn edilmektedir.

Uygulama süresi kişiye göre değişmekte olup en önemli hedef, problemlerin çözülmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.