Özel Öğrenme Güçlüğü

hgt_akademi_eskisehir_hafiza_teknikleri

Özel öğrenme güçlüğü, bireyin zeka seviyesi normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen bireyin eğitim düzeyinde verilen bilgilerin norma uygun şekilde öğrenilememesidir.

Birey gerekli klinik değerlendirme sonucunda yaşıtlarından belirgin derecede gerideyse ve günlük yaşam becerileri önemli ölçüde problemliyse özel öğrenme güçlüğü vardır. Özel öğrenme güçlüğü doğuştan gelen bir sorun olmasına rağmen okula başlangıç döneminde belirtiler fark edilebilmektedir. Bunun nedeni de bireyin okula başlamadan önce bu becerileri kullanmamasıdır.

Gerekli girişimlerde bulunulmasına rağmen, en az altı aydır süren aşağıdaki belirtilerden en az biri varsa, öğrenme güçlüğünden şüphelenilir.

– Kelimeleri okumak çok uzun zaman alıyorsa ya da çok çaba gerektiriyorsa

– Okunan şeyin anlamını kavramakta zorluk çekiyorsa

– Yazarken gereksiz harf ekliyorsa veya harf çıkarıyorsa

– Yazım ve noktalama yanlışları çoksa, paragraf düzenlemesi yapamıyorsa

– Sayı algısı, hesaplama güçlükleri yaşıyorsa

– Akıl yürütme becerileri zayıfsa özel öğrenme güçlüğünden söz edilebilir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Alt Tipleri

Özel öğrenme güçlüğünde 3 alt tip bulunmaktadır.
Bunlar disleksi, disgrafi ve diskalkulidir.

Disleksi bireyin okuma alanında yaşadığı sorunlarda alınan tanıdır.
Sözcük okuma doğruluğu, okuma hızı ve akıcılığı, okuduğunu anlama becerilerinde yapılan ölçüm tanı kriterlerini oluşturur.

Disgrafi bireyin yazılı anlatım bozukluğu ile giden sorun alanlarını anlatır. Harf harf söyleme/yazma doğruluğu, dil bilgisi ve noktalama doğruluğu, yazılı anlatımın açıklığı ya da düzeninde yapılan ölçüm tanı kriterlerini oluşturur.

Diskalkuli sayısal beceriler/ matematik alanında yaşanan sorunlar ile giden tanı alanıdır.

Aritmetik gerçeklerin ezberlenmesi, doğru ve akıcı hesaplama, doğru sayısal uslamlama becerilerini ölçen tanı kriterleri mevcuttur.

Ebeveynlerin Tutum ve Davranışları

Özel öğrenme güçlüğünde ebeveynlere büyük bir iş düşmektedir. Ebeveynler çocuğa karşı çok sabırlı ve anlayışlı olmalıdır. El becerisini, ince motor becerilerini geliştirecek etkinlikler yaptırılabilir. Ev ödevlerini yaparken çocuğun daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu kendinize hatırlatın ve sabırlı olun.

Çocuğunuzun okulunu seçerken sınıftaki öğrenci sayısını göz önünde bulundurun.

Çocuğunuzun sınıfında az kişi olmasına dikkat edin.

Çocuğunuzun yaşadığı durumu öğretmeni ile paylaşın ve sürekli iletişim halinde olun.

Özel öğrenme güçlüğü semptomları doğru müdahale ve yeterli çaba ile azaltılabilir.

Bireyin akademik başarısı yanında sosyal hayata uyum becerileri de geliştirilebilir.

Büşra Ustuna
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment