COG MAP- Zihin Check- Up

Dikkat dağınıklığı ve dikkat eksikliği/ bozukluğu yaşayan bireyler için yapılandırılmış bir sistemdir. 9 ay-99 yaş aralığına uygulanabilir.

Dikkat dağınıklığı ve dikkat eksikliği/ bozukluğu yaşayan bireyler için yapılandırılmış bir sistemdir. 9 ay-99 yaş aralığına uygulanabilir.

Davranışlar ve tepkileri parçadan bütüne, kolaydan zora şeklinde görsel, işitsel ve kinestetik hareketlerle, sistematik bir şekilde kurgulanmış etkinliklerle hedefe ulaştırır. Bireylerin işlemleme becerileri ve isimlendirme hızı artar.

Kısa süreli bellek, anlık tepki, uzun süreli bellek ve işleyen bellek kapasitelerini geliştirmesini sağlar. Dikkatin tüm alt unsurlarına uygun etkinliklerle zor ve karmaşık görevler içeren dikkat becerisinin geliştirilmesine odaklanmayı, konsantre olmayı, etkinlikler arası geçiş yapmayı, aynı anda birden fazla etkinliği bir arada yapabilmeyi, yönerge ve yönerge takibini yapabilmeyi, hedefe istenilen sürede ulaşmayı ve uyaranları yorumlayabilmeyi sağlar. 

 

   1. Program Dikkat Dağınıklığı ve Dikkat Eksikliği/Bozukluğu yaşayan bireyler için geliştirilmiştir.
   2. Check Up programı davranışlar ve tepkileri parçadan bütüne kolaydan zora şeklinde Görsel (Visual), İşitsel (Auditory) ve Kinestetik (Kinesthetic) hareketlerle sistematik bir şekilde kurgulanmış etkinliklerle hedefe ulaştırır.
   3. Check Up programı herhangi bir teknolojik cihaz kullanıma gerek duymaz. Monitör, TV Tablet Telefon vb. teknolojik aletlerin kullanımı söz konusu değildir.
   4. Etkinlikler ve kurgusu öğrenciler tarafından verilen reaksiyonun yapılandırılmasına fırsat tanır bu
    sayede belirlenen hedeflere ( süre ya da daha az hata yapılaması) ulaşılmasını sağlar.
   5. Öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımcı oldukları pratik işlevsel ve eğlenceli etkinliklerle odaklanma konsantrasyon becerilerinin geliştirilmesini sağlar.
   6. Programla birlikte bireylerin işlemleme becerileri ve isimlendirme hızları artar.
   7. Program bireylerin kısa süreli bellik anlık tepki uzun süreli bellek ve işleyen bellek kapasitelerini geliştirilmesini sağlar. (Working)
   8. Program uygulayıcılar öğrencilerin performans ve yaş aralıklarına uygun, tepkilerin sürenin
    ortalama değerlerini sunar uygulayıcılar için hedefleri belirler.
   9. Program bireysel ve grup eğitimi için uygundur.
   10. Check Up (Yapılandırılmış Dikkat Programı) program çalışılması için bazı önkoşul becerilerinin
    kazanılmış olmasına gereksinim duyar bu doğrultuda programın geçerliliği 8 yaş ve üzeri öğrenci ve öğrenci grupları için uygundur.
   11. Program dikkatin tüm alt unsurlarına uygun etkinliklerle zor ve karmaşık fonksiyonlar içeren
    dikkat becerisinin geliştirilmesini, odaklanmayı, konsantre olmayı etkinlikler arası geçiş yapmayı,
    aynı anda birden fazla etkinliği bir arada yapabilmeyi yönerge ve yönerge takibini yapabilmeyi,
    hedefe istenilen sürede ulaşmayı, uyaranları yorumlayabilmeyi ve filtreleyebilmeyi sağlar.
   12. Öğrenci takibinin rahat yapılması odaklanma ve konsantrasyon becerisine katkı sağlamak
    amacıyla kitaplar daha büyük ebatlarda boyutlandırılmıştır bu sayede kullanım ve takibin kolaylığı sağlanmaktadır.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp