DİS-Test

Dis-Test okul dönemi öğrencilerin (7-14) öğrenme güçlüğü ve alt alanlarında (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli ) performanslarını, yaş ve seviyelerine uygun olarak değerlendiren testtir.

 • Dis-Test okul dönemi öğrencilerin (7-14) öğrenme güçlüğü ve alt alanlarında (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli ) performanslarını, yaş ve seviyelerine uygun olarak değerlendiren testtir.

 

 • Okul dönemi (7-14 ) yaş arası öğrenci gruplarının;
  – Patern
  – Bellek
  – Okuma
  – Yazma
  – Matematik, alanlarındaki (tüm yaş ve sınıf seviyelerine özgü) eğitsel performanslarının belirlenmesini sağlar.
 • Öğrenci yaş ve sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanmış olan Dis-T; Öğrencilerin mevcut yaş ve sınıf seviyelerinde hangi seviyede olduklarını belirler.
 • Dis-T Öğrencilerin yaş ve sınıf seviyesinin üstünde veya altında performanslarının belirlenebilmesine fırsat tanır.
 • Dis-T direkt öğrencilerle uygulanarak sonuç alınmasına olanak tanır.
 • Dis-T değerlendirme süreci 1 seansta tamamlanır.
 • Dis-T; öğrencilerin eğitsel planlamalarının nasıl belirlenmesi hangi sıranın izlenmesi gerektiğinin cevabını verir.
 • Dis-T öğrenciler için öncül amaçların belirlenmesinde uygulayıcılara rehberlik eder.
 • Dis-T öğrencilerin öğrenme güçlüğü alt alanlarında baskın olan güçlüğün/güçlüklerin belirlenmesini sağlar.
 • Dis-T vaka örnekleri ve örnek eğitim planları ile uygulayıcılara seans planlamasında rehberlik eder.
 • Dis-T Uygulayıcılar için işlevsel pratik ve uygulanabilir bir formda hazırlanmıştır.
 • Değerlendirme sürecinde kullanılacak olan yönerge/materyaller uygulayıcıların Dis-T sistematik bir şekilde uygulayabilmelerine fırsat tanıyacak şekilde planlanmıştır.
 • Dis-T Öğrencilerin gelişim süreçlerinin değerlendirilebilmesi için belirli periyotlarla tekrar değerlendirebilmesine olanak tanır.
 • Dis-T öğrenciler için haftalık aylık yıllık eğitim planlaması yapılabilmesi için uygulayıcılara rehberlik eder, örnek sunar.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp