Objektif ve Projektif Testler

Yaş, eğitim düzeyi, demografik bilgiler gibi değişkenler göz önüne alınarak bireyler arasında görülen farklılıkları ortaya çıkarmak için kullanılır.

Psikolojik testler, bireylerin özelliklerini değerlendirmek için hazırlanmış standart şekilde uygulanan testlerdir.

Yaş, eğitim düzeyi, demografik bilgiler gibi değişkenler göz önüne alınarak bireyler arasında görülen farklılıkları ortaya çıkarmak için kullanılır.

Psikolojik testler iki farklı yaklaşım ile ele alınır. Bu yaklaşımlardan biri objektif değerlendirme yapmayı savunan psikometrik yaklaşımdır. Diğeri ise kişiyi bireysel olarak ele alan klinik yaklaşımdır.

Bu iki yaklaşım objektif ve projektif testler kullanılarak kişinin farklı yönlerden incelenmesine olanak tanır. Standart değerlendirmeler için objektif testler kullanılırken yoruma dayalı değerlendirmelerde projektif testler kullanılmaktadır.

Merkezimizde yaş grubu, akademik düzey ve sorun alanlarına yönelik projektif ve objektif testler kullanılmaktadır.

Değerlendirme sonuçları danışan yakınları ile paylaşılır ve ihtiyaca yönelik olarak danışmanlık süreci yapılandırılır, bireye özel programlar hazırlanır.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp